E-ISSN 2146-3077
Case Report
Visceral Leishmaniasis as a Rare Cause of Granulomatosis Hepatitis: A Case Report
1 Ege University, Medical School Department of General Surgery  
2 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye  
3 Ege University, Medical School Gastroenterology Division, Izmir, Türkiye  
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 12-15

Key Words: Parasitic infection, visceral leishmaniasis, granulomatosis hepatitis
Abstract

Leishmania vücutta birçok bölgeye yerleşebilen bir protozoondur. İç organların tutulumundan sorumlu türleri L.donovani ve özelikle ülkemizde L. infantum’dur. Bu olgu sunumunda da sol üst kadran ağrısı ve ateş şikayetleri üzerine tarama yapılan ve dalakta patoloji saptanan 43 yaşında bir olgu sunulmuştur. Karaciğer enzim değerlerinde yükseklik ve anemi tespit edilen hastanın yapılan radyolojik değerlendirmesinde fizik muayene ile uyumlu olan dalak boyutlarında artış ve çok sayıda nodüler infiltrasyonlarla laserasyon alanları saptandı. Hastaya yapılan operasyonda, splenektomi prosedürüne enzim yüksekliği nedeniyle karaciğer biyopsisi ve irilemiş lenf nodları nedeni ile lenf biyopsisi de eklendi. Karaciğerin patolojik incelemesinde granülomatöz hepatit tanısı alan hastanın şikayetleri gerilemeyince yapılan ileri incelemelerde- serolojik değerlendirme, rK39 dipstik testi- nadir görülen parazitik enfeksiyonlardan visseral leishmaniasis (VL) tespit edildi. Sonuç olarak, endemik bölgelerde ateş ve anemiye ek olarak karın içi organ patolojisi de tespit edilen hastalarda paraziter hastalıklar ve özellikle VL akılda tutulmalıdır. 

Key Words
Authors
All
Reviewer's Corner
Survey
AVES | Copyright © 2018 Turkish Parasitology Association | Latest Update: 10.10.2018