E-ISSN 2146-3077
Original Article
First report of Colpocephalum trachelioti (Amblycera: Menoponidae) on a Black Vulture (Aegypius monachus L.) in Turkey
1 Department of Parasitology, Faculty of Veterinary Medicine, Selçuk University, Konya, Turkey  
2 Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Eskişehir, Türkiye  
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 149-152

Key Words: Colpocephalum trachelioti, black vulture, Aegypius monachus, Turkmen Mountain, Turkey
Abstract

Bu çalışmada, Kütahya-Eskişehir arasında, Türkmen Dağı’nda yaralı olarak bulunan bir Kara Akbaba (Aegypius monachus) ektoparazitler yönünden incelenmiştir. Yapılan muayene sonucu üç adet bit toplanmıştır. Toplanan bitler, içinde %70’lik alkol bulunan bir şişeye konulmuş, daha sonra, %10’luk KOH’ de saydamlaştırılmışlardır. Faure Forte Medium ile lam üzerine yapıştırılan bitlerin morfolojik yapıları ışık mikroskobunda incelenmiş ve ölçümleri yapılmıştır. İncelemeler sonucu, toplanan örneklerin hepsi Colpocephalum trachelioti Price&Beer, 1963 olarak teşhis edilmiştir. Bu araştırma ile C. trachelioti Türkiye’de ilk kez tespit edilmiş ve bu tür hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir.  

Key Words
Authors
All
Reviewer's Corner
Survey
AVES | Copyright © 2018 Turkish Parasitology Association | Latest Update: 10.10.2018