E-ISSN 2146-3077
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarına Başvuran Hastalarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı
(Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 116-119)
Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda Demodex folliculorum Görülme Sıklığı
(Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 66-68)
Şehir, İlçe ve Köy İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Bağırsak Parazitleri Görülme Sıklığı
(Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 54-58)
Sivas'ta Nisan-Mayıs 2005 tarihleri arasında Kesilen Sığırlarda Kist Hidatik Yaygınlığı
(Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 205-207)
Klinik Örneklerden İzole Edilen Trichomonas vaginalis’in Tek veya Candida ve E. coli ile Birlikte L929 Fare Fibroblast Hücre Kültür Serileri Üzerine Sitopatik Etkisi
(Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 193-197)
DOI: 10.5152/tpd.2012.47
Sivas’ta İki Yatılı Okulda Baş Biti Yaygınlığı ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
(Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 32-35)
DOI: 10.5152/tpd.2013.08
Jinekolojik Hastalardan Alınan Vaginal Örneklerde Trichomonas vaginalis Görülme Sıklığı
(Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 175-177)
Sivas Alahacı Köyü İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Pediculus Yaygınlığının Araştırılması
(Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 184-186)
Sivas Merkez Alahacı Köyü İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Altı Ay Arayla Yapılan Dışkı İncelemesi Sonuçlarının Karşılaştırılması
(Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 305-307)
Sivas’ta Vaginit Ön Tanılı Hastalarda Trichomonas vaginalis Sıklığı
(Turkiye Parazitol Derg 2011; 35: 145-147)
DOI: 10.5152/tpd.2011.36
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 07.06.2018