E-ISSN 2146-3077
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Sivas’ta Sığırlarda Babesiosis Seroprevalansı
(Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 11-16)
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarına Başvuran Hastalarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı
(Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 116-119)
Ağız ve Diş Sağlığı ile Entamoeba gingivalis ve Trichomonas tenax Varlığı Arasındaki İlişkinin Araştırılması
(Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 155-159)
DOI: 10.5152/tpd.2010.03
Sivas’ın Bazı Köylerinde Entamoeba histolytica Yaygınlığının Elisa Yöntemiyle Araştırılması
(Turkiye Parazitol Derg 2011; 35: 6-9)
DOI: 10.5152/tpd.2011.02
Blastocystis spp.’nin İnsandan İzolasyonu ve Besiyerinde Farklı Evrim Şekillerinin İzlenmesi
(Turkiye Parazitol Derg 2011; 35: 19-22)
DOI: 10.5152/tpd.2011.05
Şehir, İlçe ve Köy İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Bağırsak Parazitleri Görülme Sıklığı
(Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 54-58)
Sivas'ta Nisan-Mayıs 2005 tarihleri arasında Kesilen Sığırlarda Kist Hidatik Yaygınlığı
(Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 205-207)
Klinik Örneklerden İzole Edilen Trichomonas vaginalis’in Tek veya Candida ve E. coli ile Birlikte L929 Fare Fibroblast Hücre Kültür Serileri Üzerine Sitopatik Etkisi
(Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 193-197)
DOI: 10.5152/tpd.2012.47
Sivas İlinde Potansiyel Patojen Serbest Yaşayan Amip Türlerinin Musluk Sularında ve Çevresel Su Kaynaklarında Yaygınlığı, İzolasyonu ve Morfotiplendirmesi
(Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 198-203)
DOI: 10.5152/tpd.2012.48
Jinekolojik Hastalardan Alınan Vaginal Örneklerde Trichomonas vaginalis Görülme Sıklığı
(Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 175-177)
Sivas Alahacı Köyü İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Pediculus Yaygınlığının Araştırılması
(Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 184-186)
Sivas-Zara Yöresindeki Sığır, Koyun ve Keçilerde Kene Türlerinin Belirlenmesi ve Sağaltımı
(Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 209-212)
Sivas Merkez Alahacı Köyü İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Altı Ay Arayla Yapılan Dışkı İncelemesi Sonuçlarının Karşılaştırılması
(Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 305-307)
Göz Kapaklarından ve Konjunktivadan Alınan Sürüntü Örneklerinde Acanthamoeba ve Diğer Serbest Yaşayan Amiplerin Araştırılması
(Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 194-199)
DOI: 10.5152/tpd.2015.4119
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 10.10.2018