E-ISSN 2146-3077
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
İndirekt Floresan Antikor Test İle Tanı Konan Leishmania Enfeksiyonuna Bağlı Hemofagositik Sendrom
(Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 163-165)
DOI: 10.5152/tpd.2016.4692
Derleme
Tatarcıklarla Mücadele ve Bu Alandaki Son Gelişmeler
(Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 280-287)
Özgün Araştırma
Kocaeli’de Sıtma Epidemiyolojisi
(Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 313-316)
Theileriosisli Sığırlarda Buparvaquone (Buparvon)’un Terapotik Etkinliği
(Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 317-321)
Aydın İli Sığırlarında Tropikal Theileriosisin Yaygınlığı ve Theileria annulata Şizont Aşısının Sahada Etkinliğinin Değerlendirilmesi
(Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 322-327)
Silopi’de Koyunlarda Toxoplasma gondii’nin Yaygınlığının İndirekt Floresans Antikor Testi (IFAT) ile Serolojik Olarak Belirlenmesi
(Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 1-4)
DOI: 10.5152/tpd.2014.3329
İstanbul Sokak Köpeklerinde Visseral Leishmaniasis Seroprevalansı
(Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 123-125)
Ankara-Gölbaşı’nda Sivrisinek (Diptera: Culicidae) Kontrol Çalışmaları Hakkında Yöre Halkının Düşünce, Beklenti ve Önerileri
(Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 50-55)
Hematolojik Maligniteli Hastalarda Anti-Toxoplasma Antikorlarının Araştırılması
(Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 85-88)
Eozinofilik Sığırlarda Hidatidosis Seropozitifliği
(Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 93-96)
Erzincan Yöresinde Sığırlarda Theileria annulata ve Theileria buffeli/orientalis’in Reverse Line Blotting Yöntemi ile Araştırılması
(Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 94-97)
Kars Yöresinde Atlarda Babesia (Theileria) equi’nin (Laveran, 1901) Seropozitifliği
(Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 170-172)
Theileria annulata Tams1 Geninin PCR-RFLP Analizi
(Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 173-175)
Theileria annulata ve Theileria buffeli’nin Teşhisinde Multiplex PCR’ın Kullanılması
(Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 1-3)
Çiftlik Hayvanlarının Veterinerlik Açısından Önemli Olan Helmintleri ve Bazı Ekolojik ve Biyolojik Faktörlerle İlişkisi
(Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 42-47)
Gölbaşı Baraj Gölü (Bursa)’ndeki Eğrez Balıkları (Vimba vimba L. 1758)’nda Görülen Helmint Parazitler
(Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 86-90)
Yeni Düzenlenen Leishmania major Aşısının Güvenlik ve Toksisitesinin Balb/c ve Beyaz Laboratuvar Farelerinde Denenmesi
(Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 103-108)
Kulak Kaşıntısı Olan Hastalarda Demodex Türlerinin Varlığı ve Kaşınma Şiddeti İle ilişkisi
(Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 87-91)
DOI: 10.5152/tpd.2017.5070
Toxoplasma gondii DNA Aşısı Adayı SAG1 Geninin Klonlanması
(Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 255-259)
DOI: 10.5152/tpd.2015.3760
Kuzey Kıbrıs’ta Canine Leishmaniasis’in Prevalansı
(Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 117-120)
DOI: 10.5152/tpd.2016.4807
Leishmania infantum DNA Aşısı Adayı LACK Geninin Klonlanması
(Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 121-125)
DOI: 10.5152/tpd.2016.3743
Rekombinasyon Sonrası Theileria annulata Popülasyonlarında Genetik Çeşitliliğin Belirlenmesinde Kullanılacak Markerlerın Seçimi
(Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 9-18)
DOI: 10.5152/tpd.2017.4970
Düzeltme
Theileriosisli Sığırlarda Buparvaquone (Buparvon)’un Terapotik Etkinliği
(Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 317-321)
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 07.06.2018