E-ISSN 2146-3077
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Olgu Sunumu: Taeniasis Nöral ve Psikiyatrik Semptomlara Neden Oluyor mu?
(Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 187-189)
Plasmodium falciparum Sıtması Tedavisi Esnasında Gelişen TRALI Sendromu Vakası
(Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 205-207)
DOI: 10.5152/tpd.2016.4149
Derleme
Türkiye’de Cysticercus bovis ve Halk Sağlığı Yönünden Önemi
(Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 41-47)
DOI: 10.5152/tpd.2014.3244
Özgün Araştırma
Sestod Paraziti Olan Taenia saginata Larvasından Kaynaklanan Enfeksiyonun Kuzeybatı İran’da Prevalansı
(Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 190-193)
DOI: 10.5152/tpd.2016.4776
Taenia saginata Sistiserkusu (Cysticercus bovis) Üzerinde Çalışmalar
(Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 86-90)
Taeniasis saginata’lı Hastalarda Serum Lipid Peroksidasyon Seviyesi
(Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 91-93)
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 10.10.2018