E-ISSN 2146-3077
Özgün Araştırma
Erzincan İlinde Demodex folliculorum ve Demodex brevis (Acari: Demodicidae) Yaygınlığı ve Yoğunluğu
1 Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Erzincan, Türkiye  
2 Erzincan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Erzincan, Türkiye  
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 80-86
DOI: 10.5152/tpd.2017.5156
Anahtar Kelimeler: Yüz bölgeleri, cilt ısısı, cilt nemi, cilt pH’sı, yaygınlık
Özet

Amaç: Bu çalışma Erzincan ilinde Demodex folliculorum ve Demodex brevis yaygınlığı ve yoğunluğunu belirlemek, ayrıca cildin nem, pH ve ısısı ile Demodex spp. arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla yapıldı.

 

Yöntemler: Çalışmaya Erzincan ilinde ikamet eden, herhangi bir dermatolojik hastalığı olmayan, rastgele seçilmiş 300 katılımcı alındı. Katılımcıların cilt nemi, cilt pH’sı ve cilt ısısı ölçülerek yanak, nazolabiyal ve çene bölgelerinden Standart Yüzeyel Deri Biyopsi (SYDB) yöntemi ile örnekler alındı ve ışık mikroskobunda incelendi.

 

Bulgular: Çalışmada D. folliculorum yaygınlığı %61,3 (ortalama 14,3/cm2), D. brevis yaygınlığı ise %23,3 (ortalama 3,2/cm2) olarak belirlendi. Demodex spp. enfestasyonun en fazla yanakta olduğu (ortalama 10,4/cm2), bunu sırasıyla nazolabiyal (ortalama 7,2/cm2) ve çene bölgesinin (ortalama 6,6/cm2) izlediği tespit edildi (p<0,001). Demodex spp.’nin cildi kuru (ortalama 11,6/cm2), cilt pH’sı 5,5-7,0 (ortalama 11,2/cm2) ve cilt ısısı 20°C-23°C (ortalama 13,1/cm2) arasında olanlarda daha yoğun olduğu belirlendi. Diğer taraftan katılımcılardan öğrenim seviyesi düşük, 60 yaş üstü, erkek ve evli olanlarda Demodex spp. daha yoğun bulundu.

 

 

Sonuç: Çalışmamızda farklı cilt nemi, cilt pH’sı, cilt ısısı ve demografik özelliklere sahip olan sağlıklı bireylerde Demodex spp.’nin oldukça yaygın ve yoğun olduğu sonucuna varıldı. Bunun çeşitli dermatolojik şikâyetleri olan hastalarda yürütülen klinik ve epidemiyolojik çalışmalarda göz önünde tutulmasının faydalı olabileceği düşünüldü.

 

Cite this article as: Tilki E, Zeytun E, Doğan S. Erzincan İlinde Demodex folliculorum ve Demodex brevis (Acari: Demodicidae) Yaygınlığı ve Yoğunluğu. Türkiye Parazitol Derg 2017; 41: 80-6.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 07.06.2018