E-ISSN 2146-3077
Derleme
Seyahat Tıbbı Kavramı ve Seyahat ile ilişkili Hastalıkların Güncel Durumu
1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Parazitoloji Ana Bilim Dalı, İzmir, Türkiye  
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 114-118
DOI: 10.5152/tpd.2017.5213
Anahtar Kelimeler: Seyahat tıbbı, seyahat sağlığı, paraziter hastalıklar
Özet

Seyahat Tıbbı, seyahat ile ilişkili tüm sağlık ve hastalık durumlarını tanımlamaktadır. Enfeksiyon hastalıkları, travmalar, irtifa hastalığı, güneş yanıkları, embolizm, jet-lag ve daha bir çok seyahat ile ilişkili durum ve hastalığı kapsamaktadır. Seyahat imkanlarının artması ve kolaylaşması ile 2014 yılında dünyada 1,13 milyar kişinin uluslararası seyahat ettiği ve dünya turizm hacminin 1,25 trilyon $’ı aştığı bildirilmektedir. Bu seyahatler gün geçtikçe gelişmekte olan ülkeler ve daha egzotik bölgelere doğru yayılmakta, bunun yanı sıra seyahat eden kişileri daha çok risk ile yüzyüze getiren şekillerde olmaktadır. Zika virüs, Ebola, Kuş gribi, Şiddetli akut solunum yolu sendromu (Severe acute respiratory syndrome: SARS), Çikingunya, Deng ateşi gibi hastalıkların yayılımları ve epidemiler oluşturmasındaki temel etkenin seyahat ile taşınması olduğu bilinmektedir. Bu bilgiler ışığında Seyahat Tıbbı’nın günümüzde son derece önemli ve Parazit hastalıklarının bir çoğunda olduğu gibi “ihmal edilmiş” bir tıp disiplini olduğunu söylemek olasıdır. 

 

Cite this article as: Tunalı V, Turgay N. Seyahat Tıbbı Kavramı ve Seyahat ile ilişkili Hastalıkların Güncel Durumu. Türkiye Parazitol Derg 2017; 41: 114-8

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 07.06.2018