E-ISSN 2146-3077
Özgün Araştırma
Bağırsak Paraziti “Enterobius vermicularis” Akut Apandisit Sebebi midir?
1 Amasya Üniversitesi, Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, Amasya, Türkiye  
2 Amasya Üniversitesi, Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü, Amasya, Türkiye  
3 Amasya Üniversitesi, Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü, Amasya, Türkiye  
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 76-79
DOI: 10.5152/tpd.2017.4605
Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, enterobius vermicularis, Enterobiyaz
Özet

Amaç: Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin sorunu olan bağırsak parazitleri ender de olsa akut apandisite yol açmaktadır. Hastaların tetkik ve tedavisinde bağırsak parazitleri akılda bulundurulmalı, sebebe yönelik tedavi düzenlenmelidir.

 

Yöntemler: Bu yazımızda akut apandisit ön tanısıyla ameliyata alınan,  sonrasında patoloji spesmenlerinde Enterobius vermicularis bağırsak parazitine rastlanılan 4 olguyu literatürün gözden geçirilmesi ile inceledik.

 

Bulgular: Hastanemize akut apandisit tanısıyla ameliyat olan yaşları 4 ile 72 arasında değişen 186 hastanın dosyası geriye dönük incelendiğinde dört vakanın patolojisi dikkat çekmişti. Apendektomi spesmeni histopatolojik olarak incelendiğinde akut apandisite Enterobius vermicularis parazitinin yol açtığı anlaşıldı.

 

Sonuç: Akut apandisite yol açan nedenler arasında paraziter enfeksiyonlar da akılda tutulmalı, tanı sırasında anamnezde parazit öyküsü ayrıntılı sorgulanmalı ve nedene yönelik tedavi planlanmalıdır. Gereksiz apendektomilerden kaçınılmalıdır.

 

Cite this article as: Pirhan Y, Özen FZ, Kılınç Ç, Güçkan R. Bağırsak Paraziti “Enterobius vermicularis” Akut Apandisit Sebebi midir? Türkiye Parazitol Derg 2017; 41: 76-9.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 07.06.2018