E-ISSN 2146-3077
Özgün Araştırma
Kulak Kaşıntısı Olan Hastalarda Demodex Türlerinin Varlığı ve Kaşınma Şiddeti İle ilişkisi
1 Department of Ear-Nose and Throat Diseases, Kahramanmaraş Sütçü İmam University School of Medicine, Kahramanmaraş, Turkey  
2 Microbiology and Parasitology Laboratory, Necip Fazıl City State Hospital, Kahramanmaraş, Turkey  
3 Department of Medical Microbiology, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey  
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 87-91
DOI: 10.5152/tpd.2017.5070
Anahtar Kelimeler: Demodex spp., kulak kaşıntısı, kulak kaşıntısının şiddeti, dış kulak yolu
Özet

Amaç: Çalışmamızın amacı Demodex türlerinin kulak kaşıntısı olan hastalarda infestasyonunu araştırmaktır. Literatürde kulak kaşıntı şiddeti ile Demodex spp. pozitifliği daha önce çalışılmamıştır. Çalışmamızın kulak kaşıntısı etyolojisine büyük katkısı olacağını düşünmekteyiz.

 

Yöntemler: Kulak kaşıntısı olan 50 hastadan ve olmayan 54 hastadan kaşıntı süresi, kaşıntı için kullandığı ilaçlar ve kaşıntıyı değerlendirmek üzere görsel Analog Skala (VAS skala) doldurması istendi. Bütün örneklerde ışık mikroskobu ile Demodex spp.varlığı araştırıldı.

 

Bulgular: Demodex spp.varlığının sayısal değerleri gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık oluşturmadı (p=0,154). Demodex spp. enfestesyonu tespit edilen gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu (p=0,054) ancak hasta grubunda kontrol grubuna oranla daha fazla sayıda Demodex spp. pozitif liği gözlenmiştir. Hasta grubunda Demodex spp. sayısı ve kulak kaşıntı şiddeti (VAS skorları) arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı ve güçlü bir ilişki gözlenmiştir (p=0,0001; r=0,724).

 

 

Sonuç: Çalışmamızda Demodex spp. varlığının sayısal değeri ile kulak kaşınma şiddeti arasında güçlü bir doğtu orantı olduğu tesbit edildi. 

 

Cite this article as: Bilal N, Kirişçi Ö, Özkaya E. Demodex Species Infestation in Patients with Ear Itching and Its Relationship to Itch Severity. Türkiye Parazitol Derg 2017; 41: 87-91.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 07.06.2018