E-ISSN 2146-3077
Olgu Sunumu
Eritrosit Değişimi Uygulanan Serebral Sıtma Olgusu
1 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, İzmir, Türkiye  
2 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İzmir, Türkiye  
3 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Transfüzyon Merkezi, İzmir, Türkiye  
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 123-125
DOI: 10.5152/tpd.2017.4704
Anahtar Kelimeler: Sıtma, eritrositaferez, plasmodium falciparum
Özet

Plasmodium falciparum ciddi, hatta ölümcül “Serebral Malarya” klinik tablosuna neden olabilir. Serebral Malarya, bilinç bozukluğu ve nöbetler ile karakterize ciddi sıtma sendromu olup hızla değerlendirilmeli ve tedavi edilmelidir. Bununla birlikte, tedaviye rağmen serebral malarya ölümcül olabilir. Eritrosit değişimi (eritrositaferezi) uygulamasının, ciddi/ağır sıtma olgularının tedavisinde kullanıldığını bildiren çalışmalar vardır. Bu olgu sunumunda, serebral sıtma tanısı nedeniyle antimalaryal ilaç tedavisi verilen bir olgunun eritrosit değişimi ile desteklenerek başarılı bir şekilde tedavi edildiği vurgulanmaktadır.

 

Cite this article as: Ersan G, Köse I, Liv F, Gireniz Tatar B, Köse Ş. Eritrosit Değişimi Uygulanan Serebral Sıtma Olgusu. Türkiye Parazitol Derg 2017; 41: 123-5.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 07.06.2018