E-ISSN 2146-3077
Olgu Sunumu
Çocuk Yaş Grubunda Tüberkülozu Taklit Eden Rüptüre Akciğer Kistik Ekinokokkozis Olgusu
1 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye  
2 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı, Sivas, Türkiye  
3 Sivas Numune Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları, Sivas, Türkiye  
4 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye  
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 126-129
DOI: 10.5152/tpd.2017.4811
Anahtar Kelimeler: Kistik ekinokokkozis, tüberküloz, çocuk, ayırıcı tanı
Özet

Kistik ekinokokkozis (KE) zoonotik bir hastalık olup, ülkemiz gibi hayvancılıkla uğraşılan bölgelerde endemik görülen bir sağlık problemidir. Çocuklarda en sık akciğer tutulumu görülür. Akciğerdeki kistler asemptomatik olabileceği gibi bazen de rüptüre olarak semptomatik hale gelirler. Rüptüre akciğer hidatik kistleri sıklıkla klinik ve radyolojik olarak tüberküloz (Tbc) ile karışabilmektedir. Bu yazıda 2 haftadan uzun süredir devam eden öksürük, ateş ve balgam şikayetiyle başvuran, akciğer grafisi ve toraks bilgisayarlı tomografisi (BT) öncelikle Tbc lehine yorumlanan fakat izleminde rüptüre akciğer KE tanısı ile opere edilen 8 yaşındaki kız hastayı sunuyoruz. Bu olgu ile solunum sistemi bulgularıyla başvuran ve hayvan ile temas öyküsü olan çocuklarda ayırıcı tanıda KE ve Tbc’nin mutlaka düşünülmesini ve tanının diğer mikrobiyolojik-serolojik testlerle desteklenmesi gerektiğini vurgulamak istedik.

 

Cite this article as: Ünver Korğalı E, Kaymak Cihan M, Ceylan Ö, Kaptanoğlu M. Çocuk Yaş Grubunda Tüberkülozu Taklit Eden Rüptüre Akciğer Kistik Ekinokokkozis Olgusu. Türkiye Parazitol Derg 2017; 41: 126-9

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 07.06.2018