E-ISSN 2146-3077
Özgün Araştırma
Yüksekova (Hakkari) Yöresi Dana ve Buzağılarında Coccidiosis Etkenlerinin Yaygınlığı
1 Department of Nursing, School of Health Sciences, Muş Alparslan University, Muş, Turkey  
2 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı; Hakkari Meslek Yüksek Okulu, Van  
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 13-16

Anahtar Kelimeler: Buzağı, Coccidiosis, Yaygınlık, Yüksekova
Özet

Bu çalışma mart- temmuz 2004 tarihleri arasında Yüksekova(Hakkari) yöresi buzağı ve danalarında Eimeria türlerinin yaygınlığını saptamak amacıyla yapılmıştır. Bu süre içerisinde 3-12 aylık 92 adet buzağı ve dananın rektumlarından dışkı örnekleri alınmış,yapılan mikroskopik inceleme sonucunda bu dışkı örneklerinin 82 (%89,13) tanesinde Eimeria spp. ve Isospora spp. ookistleri saptanmıştır. Ookist saptanan dışkılara %2,5 potasyum dikromat (K2Cr2O7) ilave edilip petri kutuları içerisinde bekletilerek sporlanmaları sağlandıktan sonra tür tayinleri yapılmıştır. İnceleme sonucunda dana ve buzağıların E.bovis (%47,82), E. zuernii (%35,86), E. auburnensis (%15,21), E. ellipsoidalis (%11,95), E. alabamensis (%9,78), E. cylindrica (%8,69), E. subspherica (%6,25), E. bukidnonensis (%5,43), E. illinoisensis (%2,17) ve Isospora spp. (%3,26) olmak üzere toplam 10 tür tarafındandan enfekte olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 07.06.2018