E-ISSN 2146-3077
Özgün Araştırma
Kars Bölgesinde Hidatik Kist Prevalansı
1 Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı, Ordu, Türkiye  
2 İzmir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye  
3 Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı, Kars  
4 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Malatya  
5 İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye  
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 238-240

Anahtar Kelimeler: Hidatik kist, Kars
Özet

Hidatik kistin, hayvancılıkla uğraşan toplumlarda daha sık görüldüğü bildirilmiştir. Ülkemizin çeşitli bölgelerinde epidemiyolojik çalışmalar yapılmış olmasına rağmen hayvancılığın oldukça yaygın olduğu Kars ilinde bu konuda insanlarda yapılmış bir araştırmaya rastlanamamıştır. Çalışmada Kars ili merkezi ve köylerinde yaşayanlarda seroprevalans belirlemek amacı ile 511 serum toplanmış ve örnekler İndirekt Hemaglütinasyon Tekniği (IHAT) ve İndirekt İmmunofluoresans Tekniği (IFAT) ile çalışılmıştır. Çalışmada elde edilen %34,6 (177) sero-pozitiflik oranı, hidatik kistin bölgede önemli bir sağlık sorunu olabileceğini göstermiş olup daha kapsamlı çalış- malar yapılmasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 10.10.2018