E-ISSN 2146-3077
Özgün Araştırma
Aydın İli Sığırlarında Tropikal Theileriosisin Yaygınlığı ve Theileria annulata Şizont Aşısının Sahada Etkinliğinin Değerlendirilmesi
1 Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye  
2 Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye  
3 Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Işıklı, Aydın  
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 322-327

Anahtar Kelimeler: Theileria annulata, IFAT, aşı, epidemiyoloji
Özet

Bu çalışma, tropikal theileriosisin Aydın ilindeki yaygınlığının belirlenmesi ve Theileria annulata atenüye şizont aşısı ile aşılanan sığırlarda hastalık sezonu ve sonrasında oluşan bağışıklığın indirekt floresan antikor (IFA) testi ile değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Aydın yöresinde (Çine, İncirliova, Nazilli, Merkez) hastalık sezonundan önce (Mart) IFA testi ile seronegatif olan toplam 466 sığırdan 236’u aşılanmış, 230’i ise kontrol grubu olarak bırakılmıştır. Aşılamayı takiben tüm sığırlardan dört kez (Nisan, Haziran, Eylül, Aralık) kan alınarak mikroskobik ve serolojik olarak incelenmiştir. Bölgelere göre mikroskobik ve serolojik olarak farklı sonuçlar elde edilmiştir. Hastalık sezonunda toplam 22 (10 aşılı, 12 aşısız) hayvanda klinik olarak theleriosis tespit edilmiştir

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 07.06.2018