E-ISSN 2146-3077
Derleme
Echinococcus granulosus’un in vitro Kültürü
1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye  
2 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 360-365

Anahtar Kelimeler: Echinococcus granulosus, in vitro kültür
Özet

Hidatidosis, Echinococcus türlerine ait larva şekillerinin insan ve hayvanlarda oluşturduğu, insan ve havyan sağlığı ile ekonomik yönden oldukça önemli, zoonotik bir hastalıktır. Türkiye’de gerek insanlarda, gerekse hayvanlarda hidatidosisden sorumlu tür olan Echinococcus granulosus’la ilgili geçmişten günümüze yapılan çalışmalarla parazitin biyolojisi, fizyolojisi ve biyokimyasal özellikleriyle ilgili pek çok bulgu ortaya konmuş, antijen üretimi, aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarında da sıklıkla in vitro kültür metodları kullanılmıştır. Bu makalede E. granulosus’un in vitro kültürü çeşitli başlıklar altında irdelenecektir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 07.06.2018