E-ISSN 2146-3077
Özgün Araştırma
Silopi’de Koyunlarda Toxoplasma gondii’nin Yaygınlığının İndirekt Floresans Antikor Testi (IFAT) ile Serolojik Olarak Belirlenmesi
1 Karakecili İlce Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Müdür Vekili, Kırıkkale, Türkiye  
2 Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale, Türkiye  
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 1-4
DOI: 10.5152/tpd.2014.3329
Anahtar Kelimeler: Toxoplasma gondii, koyun, IFAT, Silopi, hamdani
Özet

Amaç: Bu çalışmada Silopi’nde yetiştirilen koyunlarda T. gondii seropozitivitesini belirlenmesi amaçlanmıştır.

 

Yöntemler: Bu amaçla 100 dişi Hamdani koyuna ait kan örnekleri alınmıştır. Serum örnekleri T. gondii spesifik antikor bakımından Indirekt Fluoresan Antikor Testi (IFA) kullanılarak incelenmiştir.

 

Bulgular: İncelenen koyunların 97’sinin seropozitif olduğu bulunmuştur (%97). Serum sulandırma basamaklarına göre 1:16 titrede 58 (%59,7), 1:64 titrede 22 (%22,6), 1:128 titrede 16 (%16,4) ve 1:256 titrede 1 (%1) koyunun seropozitif olduğu belirlenmiştir. Seropozitiflik daha önce abort yapan koyunlarda %96 olmuştur. T. gondii seropozitivitesi 2-4 yaşlı koyunlarda %96, 5-10 yaşlı koyunlarda ise %100 oranında bulunmuştur. Yaş grupları ile seropozitiflik arasında istatistiksel bir farklılık bulunmamıştır (p>0,05).

 

 

Sonuç: Silopi’de yetiştirilen koyunlarda T. gondii seropozitivitesinin oldukça yüksek olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 10.10.2018