E-ISSN 2146-3077
Özgün Araştırma
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Parazitoloji Laboratuarına Başvuran Hastalarda Demodex sp.’nin Prevalansı
1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye  
2 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye  
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 9-11
DOI: 10.5152/tpd.2014.3407
Anahtar Kelimeler: Demodex sp., yayılış, Van
Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Dermatoloji Polikliniğinden Parazitoloji Laboratuarına yönlendirilen hastalarda Demodex sp.’nin prevalansını belirlemekti.

 

Yöntemler: Çalışma Mayıs 2012 - Mayıs 2013 tarihleri arasında yürütülmüştür. Örnekler 67 hastadan, standart deri yüzey biyopsisi yöntemi kullanılarak alınmıştır.

 

Bulgular: Demodex soyundaki akarlar 38 kadın hastanın %47,4’ünde, 29 erkek hastanın %48,3’ünde belirlenmiştir. Bu akarlar 35 ve daha küçük yaşta olan 19 hastanın %15,8’inde ve 36 ve daha büyük yaşta olan 48 hastanın %60,4’ünde saptanmıştır. Toplam 67 hastanın %47,8’i (32 hasta) ise demodicosis yönünden pozitif bulunmuştur. Demodex sp. pozitif bulunan hastaların %53,1’inde eritemato telenjiektatik rosasea, %21,9’unda papülo-püstüler tip rosasea, %18,8’inde papüller, %3,1'inde eritemli püstüller ve %3,1’inde eritemli skuamöz plaklar olduğu belirlenmiştir. Demodex sp. pozitifliği ile yaş grupları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı (p=0,001) bulunmuştur.

 

Sonuç: Dermatologların eritem, telenjiektazi, papül ve püstül gibi deri belirtileri olan hastalarda Demodex soyuna bağlı akarları da dikkate almaları ve bu parazitlere yönelik uygun tedaviyi uygulamaları gerektiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 10.10.2018