E-ISSN 2146-3077
Özgün Araştırma
İran’da Koyunlarda Cryptosporidium enfeksiyonu prevalansı
1 Department of Parasitology, Central Veterinary Laboratory, Iranian Veterinary Organization, Hamedan, Iran  
2 Department of Parasitology, Paraveterinary Faculty of Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran  
3 Department of Parasitology, Islamic Azad University of Babol, Babol, Iran  
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 22-25
DOI: 10.5152/tpd.2014.3224
Anahtar Kelimeler: Cryptosporidium, prevalans, koyun, İran
Özet

Amaç: Cryptosporidium, dünya çapında, insanlarda ve hayvanlarda önemli bir zoonotik parazittir. Bu çalışma İran’da Cryptosporidium enfeksiyonu prevalansını araştırmak amacıyla yapıldı.

 

Yöntemler: 2011-2012’de İran’ın farklı kırsal bölgelerinden asemptomatik koyunlardan rastgele dışkı örnekleri (n=1749) toplandı. Tüm örnekler soğuk modifiye Ziehl-Neelsen boyama tekniği kullanılarak incelendi.

 

Bulgular: Cryptosporidium oocyst’leri örneklerin %11,3’ünde (198/1749) bulundu (9,8<CI 95%<12,8). Cinsiyet (p=0,02) ve yaş grupları arasında (p<0,0001) Cryptosporidium enfeksiyonu açısından istatistiksel farklılık mevcuttu.

 

Sonuç: Bu çalışma, İran’ın farklı bölgelerinde koyunlarda Cryptosporidium enfeksiyonu hakkında ilk rapordur. Bu nedenle, kontaminasyonların (hayvanlar veya insanlar) kaynağını belirlemek ve kontrol stratejilerini tasarlamak için koyunlarda daha kapsamlı moleküler çalışmalar şiddetle tavsiye edilir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 07.06.2018