E-ISSN 2146-3077
Özgün Araştırma
İzmir’de Sosyo-ekonomik Olarak Farklı İki Okulda Baş Biti Yaygınlığının Araştırılması
1 Department of Biology, Ege University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey  
2 Department of Sociology, Institute of Social Sciences, Ege University, İzmir, Turkey  
3 Department of Parasitology, Ege University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey  
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 32-36
DOI: 10.5152/tpd.2014.3447
Anahtar Kelimeler: Pediculus capitis, sosyo-ekonomik düzey, Türkiye
Özet

Amaç: Pediculus humanus capitis kaynaklı enfestasyonlar dünya çapında yaygın olan ciddi bir halk sağlığı sorundur. Bu çalışmanın amacı İzmir de farklı sosyo-ekonomik düzeyde olan iki okulda, öğrencilerin baş biti enfestasyon oranlarını belirlemektir.

 

Yöntemler: 6 ve 11 yaş arası öğrenciler ince dişli bit tarakları kullanılarak baş bitinin (yumurta ve nimf/ergin) bulunması açısından incelenmiştir.

 

Bulgular: Sosyo-ekonomik durumu düşük ve orta düzeyde olan okullardan toplamda 88 ve 127 öğrenci taranmıştır. Düşük seviyedeki okulda baş biti enfestasyon oranı 24 (%27,2) ve orta düzeydeki okulda 5 (%3,96) olduğu gözlenmiştir. Genel olarak kızlar arasındaki enfestasyon oranının, erkeklere oranla 3,14 kat daha fazla olduğu saptanmıştır.

 

 

Sonuç: Baş biti enfestasyonu ilköğretim okulları arasında gözlenen cidi bir halk sağlığı sorunudur. Pedikulosis ve kişisel hijyen konusunda bilincin artması okullarda bit enfestasyonunun azaltılmasında etkili olacaktır. Okul yönetiminin aileleri öğrencilerin saçlarını düzenli olarak kontrol etmesi konusunda teşvik etmesi ve okullara “Okul Hemşiresi” sisteminin getirilmesi baş biti kontrolünde etkili olacaktır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 07.06.2018