E-ISSN 2146-3077
Derleme
Türkiye’de Cysticercus bovis ve Halk Sağlığı Yönünden Önemi
1 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksek Okulu, Burdur, Türkiye  
2 Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Afyonkarahisar, Türkiye  
3 İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye  
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 41-47
DOI: 10.5152/tpd.2014.3244
Anahtar Kelimeler: Cysticercus bovis, Taenia saginata, halk sağlığı
Özet

Bu çalışma, Türkiye’de farklı bölgelerde yapılan çalışmalar ışığında, sığır sistiserkozisinin ve T. saginata dağılımının karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. Türkiye’de C. bovis ve T. saginata’nın durumu retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Elde edilen verilerin illere ve bölgelere göre dağılımı tablo ile, farklı bölgelerdeki en az/en çok değerleri şekil üzerinde gösterilmiştir. Literatürler doğrultusunda elde edilen veriler, aynı bölge içinde C. bovis ve T. saginata yayılışının birbirleri ile paralel olduğunu göstermektedir. Türkiye’de her iki enfeksiyon için yaygın görülen bölgelerin sırasıyla Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgeleri olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 10.10.2018