E-ISSN 2146-3077
Özgün Araştırma
Echinococcus granulosus Paramiyozin Geninin Kısmi Dizilimindeki Altı İntronun Tanımlanması
1 Department of Biotechnology, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Alborz, Karaj, Iran  
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 22-26
DOI: 10.5152/tpd.2015.3452
Anahtar Kelimeler: Echinococcus granulosus, paramiyozin geni (Pmy), intron
Özet

Amaç: Paramiyozin, kistik hidatik hastalığının etkeni olan E. granulosus’un metasestod kisti tarafından üretilen majör bir proteindir. Bu proteinin konakçının bağışıklık yanıtını modüle etmede önemli rol oynadığı gösterilmiştir. Bu çalışmada, paramiyozin geninin kodlama yapmayan dizisini karakterize etmeye çalıştık.

 

Yöntemler: Genomik DNA G1 İran hidatik kistinden izole edildi. Paramiyozin geninden 3200 baz çifti (bp) uzunluğunda bir DNA fragmanı amplifiye edildi. PCR ürünü pTZ57T vektörüne klonlandı ve M13 primerleri ile dizilendi ve sonra Echinococcus granulosus (Z21787) ve Taenia solium (AY034087) dizilerini kodlayan özgün cDNA ile karşılaştırıldı.

 

Bulgular: Paramiyozin geninin kısmi diziliminde, altı intron tanımlandı: I (107 bp), II (75 bp), III (47 bp), IV (921 bp), V (19 bp) ve intron VI (456 bp). Üç ekzonda (I, IV ve VI) bazı nükleotid değişiklikleri gözlendi.

 

Sonuç: Bu veriler Echinococcus sp. yaşam döngüsünün evrelerinde paramiyozinin transkripsiyon seviyelerinin değerlendirilmesinde gerçek zamanlı PCR tekniğinin olası alternatif zincirleme ve tasarımının daha iyi anlaşılması için bilim adamlarına yardımcı olabilir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 07.06.2018