E-ISSN 2146-3077
Özgün Araştırma
Aydın Yöresinde Sığırlarda ve Kenelerde Anaplasma / Ehrlichia Türlerinin Belirlenmesi
1 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Karpuzlu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Aydın, Türkiye  
2 Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye  
3 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Gevaş Yüksek Okulu, Van, Türkiye  
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 291-298
DOI: 10.5152/tpd.2015.4525
Anahtar Kelimeler: Anaplasma/Ehrlichia spp., kene, sığır, Aydın
Özet

Amaç: Bu çalışmada, sığır ve kenelerde Anaplasma/Ehrlichia türlerinin belirlenmesi ve bu türlerin örnekleme dönemlerindeki yaygınlığı hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmıştır.

 

Yöntem: Aydın’a bağlı Osmanbükü, Akçaova, Dalama ve Söke’den sığırlardan toplam 679 kan ve 186 kene örneği toplanmıştır. Toplanan örneklerde Anaplasma/Ehrlichia türlerini soy düzeyinde tespit eden polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) yapılmış, ayrıca A. marginale ile A. centrale türleri, tür spesifik PZR ve A. bovis ile A. phagocytophilum türleri ise nested PZR ile belirlenmiştir. 

 

Bulgular: Söke’de sadece Eylül, Dalama ve Akçaova’da ise Mart, Haziran, Eylül ve Aralık’ta A. centrale tespit edilmiştir. A. marginale Osmanbükü’nde sadece Haziran’da, Söke’de Aralık ve Mart, Akçaova’da Haziran, Eylül ve Mart, Dalama’da ise tüm örnekleme dönemlerinde belirlenmiştir. A. phagocytophilum ise tüm bölgelerde örnekleme yapılan bütün dönemlerde tespit edilmiştir. İncelenen örneklerde A. bovis’e rastlanmamıştır. Toplam 50 kan örneğinde miks enfeksiyona rastlanmıştır. Kene havuzlarında A. marginale ve A. phagocytophilum tespit edilmiştir.

 

Sonuç: Bu çalışmada, A. phagocytophilum türünün A. marginale ve A. centrale’ye oranla daha yüksek olarak bulunduğu belirlenmiştir. A. phagocytophilum ile A. centrale en yoğun olarak Akçaova’da tespit edilirken, A. marginale Dalama’da en yoğun olarak tespit edilmiştir. Etkenler en yoğun Eylül ve Mart’ta tespit edilmiştir. Analizler kenelerin farklı Anaplasma/Ehrlichia türleri ile enfekte olduğunu göstermiştir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 07.06.2018