Olgu Sunumu

Nadir Bir Akut Apandisit Sebebi: Enterobius vermicularis

10.4274/tpd.galenos.2021.6731

  • Mehmet Patmano
  • Tufan Gümüş
  • Filiz İlhan Türkel

Gönderim Tarihi: 12.12.2019 Kabul Tarihi: 20.02.2021 Turkiye Parazitol Derg 2021;45(3):220-222 PMID: 34346880

Akut apandisit, genel cerrahi kliniklerinde en sık acil cerrahi girişim gerektiren batın içi patolojidir. Akut apandisit etiyolojisinde hem enfeksiyonlar hem de enfeksiyon dışı nedenler yer almaktadır. Paraziter hastalıklar gelişmiş ülkelerde ender görülmesine rağmen gelişmekte olan ülkelerde daha sık rastlanılmaktadır. Akut apandisit ile parazit enfeksiyonları arasındaki bağlantı net değildir. Parazitlerin akut apandisit sebebi olup olmadığı konusu halen tartışılmakla beraber, yapılan appendektomi ameliyatları sonrasında apendiks lümeninde çok sayıda parazite rastlandığı da bilinmektedir. Bu çalışmada, patoloji sonucuna göre Enterobius vermicularis’in neden olduğu, nadir görülen bir akut apandisit olgusu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Apandisit, parazit, Enterobius vermicularis

Tam Metin (İngilizce)