Olgu Sunumu

Gebelikte Akut Toksoplazmoz: Zor Karar

10.4274/tpd.galenos.2021.43043

  • Tonay İnceboz
  • Metin Korkmaz
  • Derya Dirim Erdoğan
  • Ümit İnceboz

Gönderim Tarihi: 02.03.2021 Kabul Tarihi: 21.06.2021 Turkiye Parazitol Derg 2021;45(3):223-226 PMID: 34346881

Toxoplasma gondii, insanlar dahil tüm hayvanları enfekte edebilen bir zorunlu hücre içi parazittir. Toxoplasma gondii’nin yaptığı hastalığa toksoplazmoz denir. Eğer toksoplazmoz gebelikte söz konusu olursa fetus transplasental geçişle etkilenebilir. Her ne kadar bu geçiş, hidrosefali, koryoretinit gibi çok ciddi fetal problemlere yol açsa da, tüm gebelik akut toksoplazmozlarında bu durum mutlaka önemlidir. Çünkü gebeliğe devam etme veya sonlandırma kararı hem aileler için hem de sağlıkçılar için zordur. Burada, akut toksoplasmoz tanısı ile gebeliğin 6. haftasında doğrudan gebelik sonlandırması ile başvuran, gebeliği arzu edilen bir olgu sunuyoruz. Olgu, detaylı laboratuvar testleri, yakın takip ve transplasental geçişi engelleyen tedavi ile gebeliği başarılı bir şekilde sonlandırıp sağlıklı bir bebek sahibi olmuştur. Bu olgu ile, gebelikte akut toksoplazmoz konusunu yeniden gözden geçirmeyi hedefledik.

Anahtar Kelimeler: Toxoplasma gondii, gebelik, risk faktörleri, konjenital toksoplasmoz, seroprevalens

Tam Metin (İngilizce)