Özgün Araştırma

Bir Koyunda Çok Sayıda Oestrus ovis (Linnaeus, 1761, Diptera: Oestridae) Larvasından Kaynaklanan Kavikol Myiasis Olgusu

  • Uğur USLU
  • Bilal DİK

Gönderim Tarihi: 25.04.2005 Kabul Tarihi: 11.05.2006 Turkiye Parazitol Derg 2006;30(2):132-134

Bu makalede, bir koyunun patolojik muayenesinde, başın uzunlamasına ikiye ayrılması sırasında, nasal boşluklarda, meatus nasi medialisde ve sinuslarda çok sayıda Oestrus ovis larvasının tespit edilmesi üzerinde durulmuştur. Belirtilen bölgelerden 87 adet (%76, 32) birinci dönem, 25 adet (%21, 93) ikinci dönem ve 2 adet (%1, 75) üçüncü dönem olmak üzere, toplam 114 adet O. ovis larvası toplanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Oestrus ovis, kavikol myiasis, koyun