Özgün Araştırma

Blastocystis hominis ve Bağırsak Hastalıkları

  • Şebnem ÜSTÜN
  • Nevin TURGAY

Gönderim Tarihi: 25.11.2005 Kabul Tarihi: 18.12.2005 Turkiye Parazitol Derg 2006;30(1):73-77

Blastocystis hominis’in (B. hominis) insan hastalıklarında rolü tam kesinleşmiş değildir. Gastrointestinal semptomları olan kişilerde, genellikle dışkı incelemeleri sırasında elde edilmektedir. B. hominis infeksiyonu klinikde başlıca diyare, karın ağrısı ile ve ayrıca bulantı, anoreksi, kusma, kilo kaybı, bitkinlik, başdönmesi, gaz hissi gibi nonspesifik gastrointestinal semptomlarla seyreder. Vaka takdimleri ve çalışmalar bağırsaklarda oluşan inflamasyonda B. hominis’in patojenik rolünü ortaya koymuştur. Ayrıca bazı çalışmalar da inflamatuar bağırsak hastalığı (İBH) ve irritabl bağırsak sendromu (IBS) ile B. hominis’in birlikteliğini ileri sürmüşlerdir. Araştırmacılar, İBH ve İBS teşhisi konulan hastalarda dışkı inceleme yöntemleri ve kültür metodları ile B. hominis aranması gerektiğini işaret etmişlerdir. B. hominis ile infekte edilen guinea pig’lerin incelemesinde, bağırsaklarında B. hominis’in invazyonu ve mukozal inflamasyon gözlemlenir. B. hominis’in bulaşımı, patojenitesi, kültürü, taksonomisi, hayat siklusu, biyokimyası, moleküler biyolojisi net olarak açıklık kazanmamıştır. Bu parazit için daha fazla araştırmaya gereksinim vardır.

Anahtar Kelimeler: Blastocystis hominis, bağırsak hastalıkları