Video Makale

Dünya’daki İlk Gün: Sarcoptes Scabiei Parazitinin Yumurtadan Çıkma Anı

10.4274/tpd.galenos.2021.24085.video

  • Aslan Yürekli

Gönderim Tarihi: 01.12.2021 Kabul Tarihi: 01.12.2021 Turkiye Parazitol Derg 2021;45(4):329-329 PMID: 34889203

Anahtar Kelimeler: Sarkoptes scabie, skabiyes, yumurta

Dünya’daki İlk Gün: Sarcoptes Scabiei Parazitinin Yumurtadan Çıkma Anı

Uyuz, Sarcoptes scabiei hominis akarı tarafından oluşturulan ve bütün dünyada görülen bulaşıcı bir deri hastalığıdır. 0,3-0,5 mm boyutundaki bu ektoparazitin dişisi, bulaş sonrası cildin üst katmanlarında tüneller açarak ilerler. S. scabiei var. hominis sekiz ayaklı krem-bej rengi bir akardır (1). Dişi akarlar erkeklerden daha büyüktür ve yaklaşık 0,3-0,5 mm boyutlarındadır. Çiftleştikten sonra dişi akarlar, proteolitik enzimlerinin yardımıyla epidermise girerler (2). Açtıkları tünellerde ilerler ve 4-6 haftalık ömürleri boyunca günde 3-4 yumurta bırakırlar. Larvalar, 3-4 gün içinde yumurtadan çıkarlar, üç aşamalı nimf formundan sonra yetişkinliğe ulaşır ve çiftleşerek döngüye devam ederler (3).

Burada uyuz hastasından alınan yumurtadan parazitin çıkış anını paylaşıyoruz. Yumurtalar dijital bir mikroskop altında iki gün boyunca takip edildi. Uygun sıcaklığa erişmek için mikroskop karşısına elektrikli ısıtıcı koyuldu. Şu ana kadar sadece bir hayvandan alınan yumurtadan çıkan parazit gösterilse de insandan alınan bir örnek gösterilebilmiş değildir. İnsandan aldığımız sarkopt yumurtasının çatlamasını ve yavrunun yumurtadan çıkışını paylaşıyoruz.

First Day on Earth: The Moment of Hatching of the Sarkoptes Scabie Parasite

Scabies is a contagious skin disease caused by the Sarcoptes scabiei hominis mite and seen all over the world. The female of this 0.3-0.5 mm ectoparasite advances by opening tunnels in the upper layers of the skin after infection. S. scabiei var. hominis is an eight-legged cream-beige mite (1). Female mites are larger than males and measure around 0.3-0.5 mm. After mating, female mites enter the epidermis with the help of their proteolytic enzymes (2). They move through the tunnels they have opened and lay 3-4 eggs a day during their 4-6 week life. The larvae hatch in 3-4 days, reach adulthood after the three-stage nymphal form and continue the cycle by mating (3).

Here, we share the moment of emergence of the parasite from the egg taken from the scabies patient. The eggs were followed for two days under a digital microscope. In order to reach the appropriate temperature, an electric heater was placed in front of the microscope. Although the parasite emerging from the egg taken from an animal has been shown so far, a sample taken from a human has not been shown. We share the cracking of the sarcopt egg we received from the human and the hatching of the young.

https://youtu.be/4Hx72wvulAs

*Etik

Hakem Değerlendirmesi: Editörler kurulu tarafından değerlendirilmiştir.

Finansal Destek: Yazar tarafından finansal destek almadığı bildirilmiştir.


  1. Thomas C, Coates SJ, Engelman D, Chosidow O, Chang AY. Ectoparasites: Scabies. J Am Acad Dermatol 2020; 82: 533-48.
  2. Cox V, Fuller LC, Engelman D, Steer A, Hay RJ. Estimating the global burden of scabies: what else do we need? Br J Dermatol 2021; 184: 237-42.
  3. Arora P, Rudnicka L, Sar-Pomian M, Wollina U, Jafferany M, Lotti T, Sadoughifar R, Sitkowska Z, Goldust M. Scabies: A comprehensive review and current perspectives. Dermatol Ther 2020; 33: e13746.