Olgu Sunumu

Erişkin Bir Hastada Toxocariasis’e Bağlı Eozinofilik Pnömoni Olgusu

10.5152/tpd.2012.61

  • Mustafa Demirci
  • Mehmet Ünlü
  • Fatma Fidan
  • Selçuk Kaya

Gönderim Tarihi: 12.08.2012 Kabul Tarihi: 09.11.2012 Turkiye Parazitol Derg 2012;36(4):258-259

Toxocariasis veya visseral larva migrans, birçok organ tutulumuyla birlikte olguların %80’inde alerjik akciğer semtomların geliştiği, dünyada yaygın olarak kedi ve köpeklerin paraziti olan Toxocara canis veya T. cati larvalarının neden olduğu hastalıktır. Dünyada hastalık riskinin yaygın bulunmasına karşın, klinik ve laboratuvar verilerinin hastalığın tanısında zaman zaman yetersiz kalmaktadır. Günümüzde, toxocariasis tanısı geliştirilen serolojik metodlar sağlanmaktadır. Burada eozinofilik pnömoni gelişen ve serolojik metotlar ile toxocariasis tanısı konulan bir olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Toxocariasis, eozinofilia, pnömoni