Olgu Sunumu

Hirudoterapiye Bağlı Kutanöz Psödolenfoma

10.4274/tpd.galenos.2018.6037

  • Selami Aykut Temiz
  • İlkay Özer
  • Arzu Ataseven
  • Recep Dursun
  • Sıddıka Fındık

Gönderim Tarihi: 23.05.2018 Kabul Tarihi: 27.12.2018 Turkiye Parazitol Derg 2019;43(1):50-52 PMID: 30938141

Psödolenfoma diğer adıyla Jessner’in lenfositik infiltrasyonu; genellikle yüz, boyun ve sırtta görülebilen, eritematöz papül ve plaklarla seyreden, derinin benign; ancak genellikle kronik, enfiltratif bir T-hücre hastalığıdır. Hirudoterapi olarak da bilinen sülüklerle tedavinin kullanımı son yıllarda giderek artmaya başlamıştır. Bu yazıda, dört ay önce boynuna hirudoterapi yaptırmış ve sonrasında enfiltratif plaklar gelişmiş 52 yaşında bir erkek olgu bildiriyoruz. Deri biyopsisi ile Jessner’in lenfositik infiltrasyonu tanısı doğrulanmıştır. Son yıllarda giderek artan kullanıma paralel olarak hirudoterapinin yan etki bildirimlerinin artacağı muhtemeldir. Hastanelerde de resmi olarak kullanılmaya başlanan hirudoterapinin endikasyonları ve kontrendikasyonları göz önünde tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Psödolenfoma, hirudoterapi, sülük, yan etkiler

Tam Metin (İngilizce)