Özgün Araştırma

İstanbul’da Bağırsak Parazitlerinin Sıklığı Bakımından Retrospektif Bir Değerlendirme

  • Fatma KÖKSAL
  • İlknur BAŞLANTI
  • Mustafa SAMASTI

Gönderim Tarihi: 24.01.2010 Kabul Tarihi: 05.06.2010 Turkiye Parazitol Derg 2010;34(3):166-171

Bu çalışmanın amacı bağırsak parazitlerinin prevalansını değerlendirmek ve ayrıca İstanbul’da ve Türkiye’nin farklı coğrafik bölgelerinde daha once yapılmış olan çalışmalarla bir karşılaştırmasını yapmaktır. Ocak 1999‐Aralık 2009 yılları arasında bağırsak parazit infeksiyonu süphesiyle İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesine başvuran hastalardan alınan 27664 dışkı örneği native lugol ve formol‐etil asetat konsantrasyon teknikleri ile bağırsak parazitleri bakımından incelendi. Ayrıca Enterobius vermicularis’i araştırmak için 1423 çocuğa selofan bant uygulandı. Muayene edilen 27664 dışkı örneğinin 1114 (%4)’ünde bağırsak parazitleri tespit edildi. Bunların %2,1’i Blastocystis hominis, %1,4’ü Giardia intestinalis, %0,2’si Taenia saginata, 15 (%1)’i Entamoeba histolytica/dispar ve 10 (%0,8)’u Ascaris lumbricoides’di. Hymenolepis nana (6), Trichuris trichiura (3), Strongyloides stercoralis (2), Fasciola hepatica (1), Dicrocoelium dendriticum (1) and Isospora belli (1) daha az sayıda bulundu. Ayrıca bağırsakta kommensal olarak bulunan 119 Entamoeba coli, 5 Iodamoeba bütschlii, 2 Trichomonas hominis ve 1 Chilomastix mesnili tespit edildi. Enterobius vermicularis 1423 selofan bant örneğinin 129 (%9)’unda bulundu. Bu çalışma bağırsak parazitlerinin İstanbul’da geçmişten günümüze büyük ölçüde azalmış olmasına rağmen hala önemli bir halk sağlığı problemi olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Bağırsak parazitleri, dağılım, prevalans, İstanbul, Türkiye