Özgün Araştırma

Kış Aylarında Evcil Kedi ve Köpeklerdeki Pire (Siphonaptera: Pulicidae) Enfestasyonları ile İlgili Antalya, Türkiye'den Bir Araştırma

10.5152/tpd.2018.5971

  • Gökçe Coşkun
  • Hüseyin Çetin

Gönderim Tarihi: 01.04.2018 Kabul Tarihi: 31.07.2018 Turkiye Parazitol Derg 2018;42(4):277-280

Amaç:

Birçok evcil hayvan sahibi, kedi ve köpeklerini sadece ilkbahar ve yaz aylarında dış parazitlerden korumak için önlemler almaktadır. Ancak araştırmalar pirelerin (Siphonaptera: Pulicidae) kış aylarında da evcil hayvanlar üzerinde parazit olarak bulunabildiğini göstermiştir. Bu araştırmada, üç aylık bir çalışma döneminde Antalya, Muratpaşa’da ki bir veteriner kliniğine getirilen kedi ve köpeklerin üzerinde bulunan pirelerin tür kompozisyonları araştırılmıştır.

Yöntemler:

1 Aralık 2017 ve 28 Şubat 2018 tarihleri arasında toplam 50 evcil hayvan, pire varlığı yönünden incelenmiştir. Pirelerin türleri evcil hayvanlardan toplandıktan sonra tespit edilmiştir.

Bulgular:

Evcil hayvanlarda 2 farklı türe ait 152 adet pire bulunmuştur. İncelenen evcil hayvanların % 46’sı kedi (23) ve % 54’ü köpektir (27). Yirmi iki kedi sadece Ctenocephalides felis ile enfestedir. Ondokuz köpek sadece Ct. felis, 5 köpek sadece Ct. canis ve 3 köpek hem Ct. felis hemde Ct. canis ile enfeste bulunmuştur.

Sonuç:

Bu araştırma, pirelerin kış aylarında da hem kediler hem de köpekler üzerinde izlenmesi ve kontrol edilmesi gerektiğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Kedi, köpek, ektoparazitler, pire, kış