Derleme

Süpüratif Kronik Yaraların Maggot Debridman Tedavisi

  • Kosta Y. MUMCUOĞLU
  • Ayşegül TAYLAN ÖZKAN

Gönderim Tarihi: 25.05.2009 Kabul Tarihi: 06.10.2009 Turkiye Parazitol Derg 2009;33(4):307-315

Maggot debridman tedavisi (MDT), süpüratif deri enfeksiyonlarının Lucilia sericata sineğinin larvalarıyla tedavi edilmesidir. Günümüzde bu tedavi yaklaşımı dünyada 30’un üzerinde ülkede kullanılmaktadır. Son 20 yıldır 2000 sağlık kurumunda 60.000’den fazla hasta bu yolla tedavi edilmiştir. Üniversite laboratuvarlarında veya ticari firmalarca üretilen steril larvalar, genellikle kafes tarzındaki pansumanlarla yada çay-poşeti benzeri yapılarla sınırlandırarak yaraya uygulanmaktadır. Tedavi süresince yaranın debride ve dezenfekte olması, altından yeni sağlıklı bir dokunun gelişmesi ve doku oksijenlenmesinde artış sağlanmakta; olguların büyük bir çoğunluğunda bulunan nekrotik doku kaynaklı kötü koku önemli derecede azalmaktadır. Yöntemin dezavantajlarından birisi tedavi esnasında ağrıda artış olmasıdır. Ayrıca steril olmayan maggotların kullanımı sepsise yol açabilir. MDT Israil’de 1996’da ve Türkiye’de de 2002’de ilk kez uygulanmıştır. Halen İsrail’in 16 hastanesi ile İstanbul ve Ankara’da kullanılmaya devam etmektedir. İsrail’de, %87,3’ü bacak ya da ayakta, %22,7’si ise sakral bölgede yer alan 750 civarında yarası bulunan ve 1/3’ü amputasyon yada büyük cerrahi girişim adayı olan 500’den fazla hasta, MDT ile tedavi edilmiştir. Yüzeyel, ağrılı yarası olan hastaların yaklaşık %25-30’unda ağrılarında artış şikayeti olmuş ve analjezik uygulanmıştır. Tam yara debridmanına olguların yaklaşık %80’inde ulaşılmıştır. Dünya çapındaki çalışmalar göstermektedir ki MDT, konvansiyonel tedavilere ve cerrahi girişimlere yanıt vermeyen yaraların tedavisinde etkili, basit, kolay ve maliyet- etkili bir seçenektir.

Anahtar Kelimeler: Lucilia sericata, maggot debridman tedavisi, kronik yara, tedavi, Türkiye, Israil