Özgün Araştırma

Taenia saginata Sistiserkusu (Cysticercus bovis) Üzerinde Çalışmalar

  • Zübeyde AKIN POLAT
  • Gülendame SAYGI
  • Kadir KALKAN

Gönderim Tarihi: 09.01.2004 Kabul Tarihi: 05.04.2004 Turkiye Parazitol Derg 2004;28(2):86-90

İnsanın ince bağırsağında yaşayan en uzun sestod olan, Taenia saginata larval (metasestod) dönemi başta sığırlar olmak üzere pek çok canlı vücudunda gelişebilirler. Sistiserkus denilen bu evrim döneminde larva incimsi beyazlıkta olup, en geniş yerinde yaklaşık bir cm genişliğinde, içi sıvı ile dolu bir kesedir. Bu kesenin içinde invajine durumda, kese çeperiyle bağlantılı olan tek bir skoleks bulunur. Araştırmamızda sığır kalp dokusundan çıkardığımız 45 adet T. saginata sistiserkuslarının (Cysticercus bovis) bir kısmı, %10’luk formalinde tespit edildikten sonra histopatolojik kesitleri hazırlandı; bir bölümü açılarak sistiserkusun normal şekline gelmesi sağlandıktan sonra Delafield’in hematoksileni ve Semichon’un Karmin boyası ile boyanarak incelendi. Diğer bir kısım sistiserkusların boyun kısmından kültür yapılmaya çalışıldı. Bu araştırma T. saginata sistiserkusu üzerinde yaptığımız çalışmanın sonuçlarını içermektedir.

Anahtar Kelimeler: Taenia saginata, sistiserkus