Özgün Araştırma

Van Belediye Mezbahasında Çalışan İşçilerde ve Kesimi Yapılan Hayvanlarda Cryptosporidium sp.’nin Araştırılması

  • Mutalip ÇİÇEK
  • Hanifi KÖRKOCA
  • Abdurrahman GÜL

Gönderim Tarihi: 10.04.2007 Kabul Tarihi: 28.09.2007 Turkiye Parazitol Derg 2008;32(1):8-11

Bu araştırma, Van Belediye Mezbahasında çalışan işçilerde ve kesimi yapılan hayvanlarda Cryptosporidium sp.’nin yaygınlığının araştırılması amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya, Van Belediye Mezbahasında üç ay süreyle farklı zamanlarda kesimi yapılan hayvanlar ile mezbahanın değişik birimlerinde çalışan işçiler dâhil edilmiştir. Kesimi yapılan 167 koyun, 56 keçi ve 86 sığır olmak üzere toplam 309 hayvanın ve 87 işçinin dışkı örnekleri Cryptosporidium sp. ookistleri yönünden incelenmiştir. Kesilen hayvanlarda Cryptosporidium sp. ookistleri, modifiye asit-fast boyama yöntemi ile araştırılmıştır. Mezbaha işçilerinin dışkı örnekleri Cryptosporidium sp. ookistleri yönünden RIDA® Quick Cryptosporidium Strip Testi (R-Biopharm, Almanya) ve modifiye asit-fast boyama yöntemi ile araştırılmıştır. Strip testi ile pozitif bulunan dışkı örnekleri ELISA (R-Biopharm Almanya) yöntemiyle doğrulanmıştır. Dışkı örnekleri incelenen, koyunların 22’sinde (%13,17), keçilerin 6’sında (%10,71), sığırların 7’sinde (%8,13) Cryptosporidium sp. ookistleri saptanmıştır. Dışkı örnekleri incelenen 87 işçinin 34’ünde (%39,08) bağırsak parazitleri görülmüştür. İşçilerin 1’inde (%1,14) Cryptosporidium sp., Hymenolepis nana, Chilomastix mesnili, Endolimax nana, Iodamoeba bütschlii, 4’ünde (%4,59) Entamoeba coli, 8’inde (%9,19) Blastocystis hominis ve 17’sinde (%19,54) Giardia intestinalis bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Cryptosporidium sp., Ruminant, Mezbaha