Olgu Sunumu

Yanlışlıkla Beyin Apsesi Tanısı Alan Bir Çocuk Nörosistiserkozis Olgusu

10.5152/tpd.2017.5239

  • Türkan Aydın Teke
  • Ayşe Kaman
  • Zeynep Gökçe Gayretli Aydın
  • Sema Apaydın
  • Çiğdem Genç Sel
  • Erkut Baha Bulduk
  • Saliha Kanık Yüksek
  • Kader Karlı Oğuz
  • Gönül Tanır

Gönderim Tarihi: 02.02.2017 Kabul Tarihi: 06.09.2017 Turkiye Parazitol Derg 2017;41(4):223-225

Nörosistiserkozis Taenia solium’un larval evresinin neden olduğu santral sinir sisteminin parazitik bir enfeksiyonudur. Bu zoonotik enfeksiyon bazı gelişmekte olan ülkelerde en önemli halk sağlığı problemleri arasında yer almasına rağmen ülkemizde oldukça nadirdir. Bu yazıda nöbet şikayeti ile başvurduğu dış merkezde yanlışlıkla beyin apsesi tanısı alıp opere olan ve sonuçta nörosistiserkozis tanısı alan bir çocuk olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Nörosistiserkozis, Taenia solium, nöbet, çocuk