Özgün Araştırma

Konya’da Özel Bir Mezbahada Kesilen Koyunlarda Karaciğer Hidatidozunun Yaygınlığı ve Ekonomik Önemi
 • Uğur Uslu
 • Abdullah Küçükyağlıoğlu
 • Bayram Şenlik
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 5-10 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6883 PMID:33685061
Van Belediye Mezbahasında Çalışan İşçilerde ve Kesimi Yapılan Hayvanlarda Cryptosporidium sp.’nin Araştırılması
 • Mutalip ÇİÇEK
 • Hanifi KÖRKOCA
 • Abdurrahman GÜL
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 8-11
Diyarbakır İlinde Mezbahada Kesilen Sığırlarda Hypodermosisin Kronobiyolojisi ve Moleküler Karakterizasyonu
 • Duygu Neval Sayın İpek
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 86-89 DOI: 10.5152/tpd.2016.4812
Kars Belediye Mezbahasında Kesilen Sığırlarda Kistik Echinococcosis’in Yaygınlığı, Mevsimsel Dağılımı ve Ekonomik Önemi
 • Pınar Demir
 • Neriman Mor
Turkiye Parazitol Derg 2011; 35: 185-188 DOI: 10.5152/tpd.2011.48
Van Belediye Mezbahasında Kesilen Sığır ve Koyunlarda Taenia hydatigena Sistiserkozusu ve Kistik ekinokokkozis
 • Bekir Oğuz
 • Serdar Değer
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 186-189 DOI: 10.5152/tpd.2013.41
Konya’da Mezbahada Kesilen Sığırlarda Hidatidosis’in Yaygınlığı ve Ekonomik Önemi
 • Abdullah Küçükyağlıoğlu
 • Uğur Uslu
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 207-212 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.74946 PMID:36094122
Kırıkkale Belediye Mezbahası’nda Kesilen Koyunlarda Sarcocystis Türlerinin Yaygınlığı
 • Meral AYDENİZÖZ ÖZKAYHAN
 • Zafer KARAER
 • Aycan Nuriye İLKME
 • Hasan Tarık ATMACA
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 272-276

Dergi Arşivi

Makale Araçları