Seroprevalence of <i>Toxoplasma gondii</i> in Different Patient Groups in Our Hospital
PDF
Cite
Share
Request
Original Investigation
P: 1-6
March 2022

Seroprevalence of Toxoplasma gondii in Different Patient Groups in Our Hospital

Turkiye Parazitol Derg 2022;46(1):1-6
1. Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
No information available.
No information available
Received Date: 19.02.2021
Accepted Date: 27.10.2021
Publish Date: 28.02.2022
PDF
Cite
Share
Request

ABSTRACT

Objective:

Toxoplasma gondii (T. gondii) is an obligate intracellular parasite. It is regarded as an important cause of morbidity and mortality in congenital contamination and immunosuppressive patients. This study aimed to determine the seropositivity of T. gondii in various ages and patient groups, as well as to reveal the current immune status, especially in risk groups.

Methods:

Results of T. gondii serology conducted between 2015 and 2019 in the medical microbiology laboratory in a university hospital were retrospectively analyzed. In the study, anti-T. gondii IgM, anti-T. gondii IgG antibodies, and anti-T. gondii IgG avidity test results were investigated by the enzyme-linked fluorescent assay method. Additionally, seropositivity rates among immunosuppressed patients and pregnant women, which are risk groups for toxoplasmosis, were revealed. In the identification of the immunosuppressed patients, groups with significant immunosuppression were retrospectively determined by examining their files.

Results:

The serology of T. gondii was investigated in serum samples of a total of 20.875 individuals, among which 6.220 (29.8%) are males and 14.655 (70.2%) are females. Anti-T. gondii IgM and IgG positivity rates were significantly higher in women than in men. When all years are evaluated, IgM positivity in 16.448 patients and IgG positivity in 4.427 patients were investigated. In the 5-year period, T. gondii IgM seropositivity and T. gondii IgG seropositivity was among all the patients was 2.4% and 24.1%, respectively. While the rate of T. gondii IgG seropositivity in women of childbearing age was 36.1%, it was 42.4% in pregnant women and 14.6% in immunosuppressed patients.

Conclusion:

T. gondii serology follow-up of pregnant women and immunosuppressed patients in terms of reactivity of latent infection should be advised and toxoplasmosis should be considered in suspicious clinical cases.

Keywords: Toxoplasma gondii, ELFA, immunosuppressive patient, pregnant

References

1
Melchor SJ, Ewald SE. Disease Tolerance in Toxoplasma Infection. Front Cell Infect Microbiol 2019; 9: 185. 
2
Abdelbaset AE, Hamed MI, Abushahba MFN, Rawy MS, Sayed ASM, Adamovicz JJ. Toxoplasma gondii seropositivity and the associated risk factors in sheep and pregnant women in El-Minya Governorate, Egypt. Vet World 2020; 13: 54-60.
3
Kurnaz N, Oktay E, Ülger ST, Öztürk C. Bir Üniversite Hastanesinin Bir Yıllık Toxoplasma gondii IgG Avidite Sonuçlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2015; 45: 165-9.
4
Türkoğlu ŞA, Karabörk Ş, Çakmak M, Orallar H, Yaman K, Ayaz E. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine Başvuran Hastalarda 6 Yıllık Toxoplasma gondii Seropozitifliğinin Araştırılması. Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 106-12.
5
Beder D, Esenkaya Taşbent F. Genel Özellikleri ve Laboratuvar Tanısı ile Toxoplasma gondii Enfeksiyonları. Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 94-101.
6
Flegr J. How and why Toxoplasma makes us crazy. Trends Parasitol 2013; 29: 156-63.
7
Çınar Tanrıverdi E, Göktuğ Kadıoğlu B, Alay H, Özkurt Z. Retrospective Evaluation of Anti-Toxoplasma gondii Antibody Among First Trimester Pregnant Women Admitted to Nenehatun Maternity Hospital between 2013-2017 in Erzurum. Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 101-5. 
8
Okyay AG, Karateke A, Yula E, İnci M, Şilfeler DB, Motor VK. Hatay Yöresindeki Gebelerde Toksoplazma IgG Seroprevalansı ve Avidite Testinin Tanıya Katkısı. J Turk Soc Obstet Gynecol 2013; 10: 160-4.
9
Wilking H, Thamm M, Stark K, Aebischer T, Seeber F. Prevalence, incidence estimations, and risk factors of Toxoplasma gondii infection in Germany: a representative, cross-sectional, serological study. Sci Rep 2016; 6: 22551. 
10
Bölük S, Ozyurt BC, Girginkardeşler N, Kilimcioğlu AA. Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Parazitoloji Laboratuvarına 2006-2010 Yıllarında Toxoplasmosis Şüphesi ile Başvuran Hastaların Serolojik Sonuçlarının Değerlendirilmesi [Evaluation of serological results of patients with suspected Toxoplasmosis admitted to the medical parasitology laboratory of Celal Bayar University Hospital between 2006-2010]. Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 137-41.
11
Selek MB, Bektöre B, Baylan O, Özyurt M. Üçüncü Basamak Bir Eğitim Hastanesinde 2012-2014 Yılları Arasında Gebelerde ve Toksoplazmosis Şüpheli Hastalarda Toxoplasma gondii’nin Serolojik Olarak Araştırılması [Serological Investigation of Toxoplasma gondii on Pregnant Women and Toxoplasmosis Suspected Patients Between 2012-2014 Years on a Tertiary Training Hospital]. Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 200-4. 
12
Malatyalı E, Yıldız M, Tileklioğlu E, Ertabaklar H, Ertuğ S. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarı 2007-2017 Yılları Arası Toxoplasma gondii Seroloji Sonuçlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi. Turkiye Parazitol Derg 2019; 43: 1-4.
13
Alver O, Göral G, Ercan İ. Investigation of serological results of patients with suspected toxoplasmosis admitted to the ELISA Laboratory of Uludağ University Hospital between 2002-2008. Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 141-6. 
14
Tekay F, Ozbek E. Ciğ köftenin yaygin tüketildiği Sanliurfa ilinde kadinlarda Toxoplasma gondii seroprevalansi [The seroprevalence of Toxoplasma gondii in women from Sanliurfa, a province with a high raw meatball consumption]. Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 176-9.
15
Maçin S, Fındık D, Demircan A, Arslan U, Dağı HT. Toksoplasmosis şüpheli hastalarda Toksoplasma gondii seropozitifliğinin ve IgG avidite test sonuçlarının değerlendirilmesi. Cumhuriyet Med J 2018; 40: 203-7.
16
Jones JL, Muccioli C, Belfort R Jr, Holland GN, Roberts JM, Silveira C. Recently acquired Toxoplasma gondii infection, Brazil. Emerg Infect Dis 2006; 12: 582-7. 
17
Yıldırım D, Büyükboyacı N, Bölükbaşı S, Duman Ş, Karaman B, Kurt E, ve ark. Toxoplasmoz şüpheli hastalarda Toxoplasma gondii seropozitifliğinin kemilüminesan mikropartikül immunolojik test (CMIA) yöntemi ile araştırılması. Cumhuriyet Med J 2013; 35: 468-74.
18
Kuk S, Ozden M. Hastanemizde dört yillik Toxoplasma gondii seropozitifliğinin araştirilmasi [A four-year investigation of the seropositivity of Toxoplasma gondii in our hospital]. Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 1-3.
19
Yazar S, Kuk S, Çetinkaya Ü, Kaya M, Şahın I. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Parazitoloji Laboratuvarına müracaat eden hastalarda anti-Toxoplasma gondii antikorlarının değerlendirilmesi. Kafkas Univ Vet Fak Derg 2012; 18(Suppl-A): 89-92.
20
Demir E, Dinç HÖ, Özbey D, Akkuş S, Ergin S, Kocazeybek BS. İÜ-C Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne başvuran hastalarda 2013-2018 yılları arasında Toxoplasma gondii, Rubella ve Sitomegalovirus seropozitifliği ile avidite test sonuçlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi. Turk Mikrobiyol Cemiy Derg 2020; 50: 35-43.
21
Al-Adhroey AH, Mehrass AAO, Al-Shammakh AA, Ali AD, Akabat MYM, Al-Mekhlafi HM. Prevalence and predictors of Toxoplasma gondii infection in pregnant women from Dhamar, Yemen. BMC Infect Dis 2019; 19: 1089. 
22
Fenta DA. Seroprevalence of Toxoplasma gondii among pregnant women attending antenatal clinics at Hawassa University comprehensive specialized and Yirgalem General Hospitals, in Southern Ethiopia. BMC Infect Dis 2019; 19: 1056. 
23
Çiçek AÇ, Duygu F, İnakçı İH, Boyar N, Boyar İH. Şanlıurfa ilinde doğurganlık çağındaki kadınlarda ELISA ile Toxoplasma gondii antikorlarının araştırılması: üç yıllık değerlendirme. J Clin Exp Invest 2012; 3: 61-5.
24
Bozok T. Adana Bölgesindeki Gebelerde 2014-2016 Yıllarında Toxoplasma gondii Seroprevalansı. FLORA 2017; 22: 67-72.
25
Altunal LN, Esen AB, Karagöz G, Yaşar KK. Seroprevalence of Toxoplasma Gondii, Rubella, and Cytomegalovirus Among Pregnant Refugees and Turkish Women: A Retrospective Comparative Study. South Clin Ist Euras 2018; 29: 235-9.
26
İnal A, Taş D. Toxoplasma gondii seroprevalence in rheumatoid arthritis patients treated with biological agents. J Surg Med 2019; 3: 239-41.
27
Arslan U, Maçin S, Fındık D. Doğrulanmiş HIV pozitif olgularda hepatit virüsler ve torch grubu mikroorganizmaların serolojik profillerinin incelenmesi. Genel Tıp Derg 2020; 30: 48-52.
28
Şenoğlu S, Yeşilbağ Z, Altuntaş Aydın Ö, Kumbasar Karaosmanoğlu H, Kart Yaşar K. Toxoplasma gondii IgG Seroprevalence in Patients with HIV/AIDS. Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 175-9.
29
Güleşçi E, Oktun MT. Hematolojik Maligniteli Hastalarda Anti-Toxoplasma Antikorlarının Araştırılması. Türkiye Parazitol Derg 2005; 29: 85-8.
30
Alim M, Özçelik S, Özpınar N. Seroprevalence of Toxoplasma gondii in patients receiving cancer treatment. Cumhur Med J 2018; 40: 731-6.
31
Ali MI, Abd El Wahab WM, Hamdy DA, Hassan A. Toxoplasma gondii in cancer patients receiving chemotherapy: seroprevalence and interferon gamma level. J Parasit Dis 2019; 43: 464-71. 
32
Fabiani S, Pinto B, Bruschi F. Toxoplasmosis and neuropsychiatric diseases: can serological studies establish a clear relationship? Neurol Sci 2013; 34: 417-25. 
2024 ©️ Galenos Publishing House